Klikkertræning

Bag om Klikkertræningen:

Klikkertræningen har sine rødder i adfærdspsykologien, hvor henholdsvis Ivan Paulov og bf. skinner gjorde nogle forsøg der dannede fundamentet for al indlæring.
Paulov påviste hvordan hunde kunne associere en lyd fra en klokke med foder. Ved at ringe med klokken hver gang de skulle have mad lærte hundende at lyden fra klokken altid efterfølgedes af foder. Det betød at klokken i sig selv kunne få hundende til at frembringe savl, selv før foderet kom. Det er det vi kalder klassisk betingning, at associere en ting med en anden, i dette tilfælde en klokke med mad.
Skinner forbinder vi med den operante betingning - at al adfærd har en konsekvens.
Han er kendt for den såkaldte skinner-Box. Her viste forsøg med rotter hvordan konsekvensen af en adfærd har betydning for om dyret udviser denne adfærd igen.
I denne box var der to pedaler. Når rotterne trykkede på den ene pedal kom der foder ud, trykkede de på den anden fik de et stød. Rotterne lærte meget hurtigt hvilken adfærd der gav belønningen og hvilken der gav stød.

Nu er det bestemt ikke meningen vi skal rende rundt og give vores heste stød, det forsøgende blot påpeger er, at den konsekvens adfærden giver har betydning for om den forsøges gentaget.Det er vigtigt for vores træning med hestene at vi forstår hvad vi belønner, hvornår vi gør det og hvorfor. Der vil uanset hvad altid komme en konsekvens af adfærden, spørgsmålet er så bare om det er bevidst eller ubevidst?
Forkert timing i belønningen kan give nogle uhensigtsmæssige afdfærdsmønstre idet hesten opfatter belønningen og derfor vil forsøge at gentage adfærden. Belønning af en adfærd omhandler ikke kun at give den en godbid. Det kan også være at slippe et pres, give den opmærksomhed eller ae den.
Ofte forstærker vi en adfærd uden at være klar over det. Hesten der skraber og sparker på boksen når den skal have foder fx, ofte vil vi skynde os at give den foderet fordi vi ikke gider høre på den, men her har vi så lært den at ved at skrabe opnår den en belønning - den tror altså den gør det rigtige fordi vi har belønnet den for at udvise adfærden. Disse eksempler forefindes der mange af, vi oplever mange konflikter med vores heste grundet dårlig timing eller forkert belønning.

Hvordan virker det:

Al adfærd har en motivation!
Hver eneste adfærd vi udviser har en grund. Der er 2 årsager til de adfærdsmønstre vi udviser:

1) Undgå ubehag
2) Opnå noget godt

Det samme gælder for vores heste og disse grunde skaber basis for indlæringen.
Grund nummer 1 vil vi ofte have mest fokus på i horsemanshippen. Her bruger vi den negative forstærkning hvor vi slipper presset når hesten gør det vi ønsker. Ved at slippe presset fjerner vi et ubehag og derved øger vi adfærden hesten udførte. Det kan være den bakkede og vi så slap presset. Grundet at ubehaget gik væk da den udførte denne handling vil den næste gang være mere motiveret til at bakke.

Når vi snakker klikkertræning har vi fokus på grund nummer 2.
Ved at indlære et markør signal (det kan være en kliklyd fra en klikkerboks eller et bestemt ord) skaber vi en association imellem den givne lyd og en belønning.
Hesten lærer så at når den høre denne lyd betyder det at den lige i det øjeblik gjorde præcis det vi ønskede af den og at det nu efterfølges af en belønning.
Dette vil gøre at hesten bliver langt mere motiveret for at udføre denne handling igen.
Fordelen ved at bruge et markør signal er dels at vores belønning vil være langt mere præcis og dels at det kan bruges på lang afstand.
Hvs jeg skulle løbe hen og give min hest en godbid eller klø den lidt når den gjorde noget godt, ville der gå for lang tid mellem den udførte handling og den belønning der fulgte. Det ville betyde hesten ikke kan sætte adfærden sammen med belønningen og det ville altså ikke have hjulpet mig overhovedet.
Hvis jeg derimod bruger mit markør signal (fx et klik) vil jeg kunne give det i det præcise øjeblik hesten udfører handlingen og altså ikke først bagefter.Det vil betyde den kan koble handlingen sammen med konsekvensen og jeg har nu et effektivt redskab til min træning.

Hvad er en belønning:

En belønning betyder ikke nødvendigvis en godbid.En belønning er hvad som helst hesten motiveres af.
Det kan være ros, at blive kløet, få en pause, leg osv.
De fleste heste motiveres meget af mad, så godbidder kan være en utrolig efffektiv motivator.
Hvis man vælger at bruge godbidder er det vigtigt at bruge dem konstruktivt. Hesten skal gøre noget for sin belønning, tænk over hvad du forstærker når du giver godbidden.
Bruges det konstruktivt på en positivt motiveret hest giver det et fantastisk redskab. Hesten bliver mere motiveret, tager selv initiativ, forsøger mere og indlære nye ting langt hurtigere og uden konflikter.

Hvilken rækkefølge:

Det er vigtigt at følge den korrekte rækkefølge når vi tilfører klikkertræningen til vores daglige samarbejde.
Det signal jeg ønsker hesten skal reagere på er altid det der gives først. Derefter følger forklaringen og til sidst belønningen.
Så hvis jeg ønsker min hest fx skal lære at gå frem ved at jeg siger en hyp lyd, så er det signalet jeg giver allerførst. Derefter kan jeg forklare hesten hvad jeg mente ved at hjælpe med schenkel eller tov alt efter om jeg sidder på den eller står på jorden. Til sidst følger så klikordet og belønningen.
Da hestens korttidshukommelse er på 3-7 sekunder er det vigtigt jeg ikke siger hyp, for så at vente i et par minutter før jeg giver forklaringen.Hvis min hest skal kunne koble hyp lyden sammen med belønningen skal det ske efterfølgende af hinanden indenfor kort tid.

Altså:
Signal
Forklaring
Belønning

Hvornår bruges det:

Vi bruger hovedsageligt klikkertræning ved indlæring af nye øvelser, nye situationer eller til at forbedre øvelser den allerede kan. Senere bruger vi det som en slags "lotto" effekt hvor vi kan belønne hesten når den gør noget helt utroligt flot.
Så vi har altid klikkertræningen som motivation og belønning.

Adfærdens 5 konsekvenser:
  • Noget godt tilføres
  • Noget godt fjernes
  • Noget skidt tilføres
  • Noget skidt fjernes
  • Ingenting sker
Disse 5 konsekvenser er dem vi bruger i indlæringen.
De kan deles op i:
  • positiv forstærkning (noget godt tilføres)
  • negativ forstærkning (noget skidt fjernes)
  • Positiv straf (noget skidt tilføres)
  • negativ straf (noget godt fjernes)
Negativ og positiv skal ikke forstås som godt og dårligt, det betyder kun om noget tilføres eller fjernes.
Forstærkning og straf betyder kun om noget øger hyppigheden af adfærden (forstærkning) eller om det sænker hyppigheden af adfærden (straf).

Ved at bruge disse konsekvenser har vi en god basis for at lære vores hest den adfærd vi ønsker.
den positive forstærkning som er den vi bruger i klikkertræningen giver en fantastisk motivation og lyst til arbejdet. Så bliver træningen sjov og ukompliceret og vi vil gå derfra med glæde og godt humør, som trods alt er det allervigtigste i al vores omgang med hestene :-)

Klik her for at få dit eget GoMINIsite