Horsemanship

Horsemanship betyder i ordets bogstaveligste forstand hesteforståelse.
Det er ikke en diciplin for sig men omhandler vores omgangsmåde med hestene.Det indebærer alt fra fodring, pasning, pleje, stald-og foldforhold, tilpasning af udstyr og til træning. Det er måden vi ser vores hest på, måden vi er sammen med den på og ikke mindst måden vi omgås den på.
Uanset hvilken ridediciplin vi befinder os indenfor bør godt horsemanship altid være en del af det.

Horsemanship handler om forståelsen for hesten. Ved at forstå dens adfærd og reaktioner kan vi ved at aflæse hestens kropssprog gøre hverdagen både sjovere og langt mindre kompliceret.
Hestens signaler er som et alfabet. Hver for sig har bogstaverne en betydning men sat sammen får de en anden betydning. Bogstaverne bliver til sætninger. Jo bedre vi er til at forstå og tyde de bogstaver og sætninger hesten giver os, jo bedre et samarbejde kan vi opnå.
En anden vigtig ting er at forstå de signaler vi selv giver hesten og ikke mindst hvordan hesten opfatter dem. Når vi forstår hvordan hesten opfatter vores signaler kan vi bruge dem langt mere konsekvent og konstruktivt.
Alt hvad hesten udviser har en årsag. Hvis vi kan finde årsagen kan vi ændre motivationen bag den og derved fjerne/ændre uønsket adfærd. Når vi ønsker at ændre en adfærd er det vigtigt vi erstatter den uønsket adfærd med en ny adfærd. Hvis vi forestiller os en job beskrivelse hvor der kun står hvad vi ikke skal gøre, så efterlader det os med tvivl og forvirring, præcis denne situation efterlader vi ofte hesten i. For mig er netop selve essencen i horsemanship at fokusere på det jeg ønsker frem for det jeg ikke ønsker. At skabe en positiv atmosfære for hesten og mig selv.

"Look for sollutions - not problems."
Ellen Ofstad

Horsemanship handler også om opmærksomhed. Uden opmærksomhed fra hesten kan vi ikke bede den om noget.Når vi ønsker en opmærksom hest som let reagerer på vores signaler, er det vigtigt vi samtidig formår at tænke over hvilke signaler vi selv udsender.Hvis jeg ønsker mig en blød hest der reagerer let og roligt og som pænt venter på at få at vide hvad den skal, er det vigtigt jeg selv giver hesten det som jeg ønsker mig tilbage.


Det vil sige jeg selv viser den opmærksomhed og ikke har mine tanker alle andre steder, uanset om det er dagens indkøb eller noget vigtigt jeg skal passe på ikke at glemme.
Hvis vi ønsker en opmærksom hest må vi være opmærksomme ryttere.
Som ryttere har vi en pligt til at bringe den blødhed ind i os selv som vi ønsker fra vores hest. Hvis ikke vi selv er bløde kan hesten aldrig blive det. Kort sagt: Vi skal altid tilbyde hesten det vi ønsker den skal give os tilbage!


Se hesten som den er!
Måden vi møder hesten på har stor betydning for samarbejdet og kvaliteten af træningen. Hvis jeg kigger på min hest og ser den som den var for 1 år siden, eller for 14 dage siden eller bare som den var under træningen igår så møder jeg den med mine fordomme og overbevisninger. Så vil jeg ubevidst holde den fast i et gammelt mønster. Hesten skifter hele tiden alt efter situation. Det ene øjeblik vil den måske være fremadsøgende og det næste nervøs over den farlige røde postkasse. Det er min opgave som hesteejer at tilpasse mig min hest som den er i øjeblikket. Hvis jeg hver dag kan møde min hest med åbent sind og se den som intet andet end det den er så vil min træning være lagt op til glæde og success.


Det er netop vores overbevisninger der mærker hesten som dum, fræk, ulydig og meget mere. Vi tillægger ofte hesten nogle menneskelige egenskaber, måske fordi vi ikke forstår hvorfor den reagere som den gør. Ved at opnå en forståelse for hestens adfærd, indlæring og handlinger bliver vi i stand til at træne konstruktivt og derved hjælpe vores heste med at forstå hvad det er vi ønsker af dem.


Når vi finder ind til denne tilstand bliver træningen let og uden frustration og afmagt.
Husk træningen skal være sjov.
Vi skal nyde den og glæde os over alle de små ting.
Når vi holder vores fokus på det positive og det vi ønsker, går træningen langt lettere end hvis vi fokusere på alt det vi ikke ønsker.
Vores mentale indstilling flytter grænser :-)
Der findes ikke en rigtig og forkert vej at gå... der findes en personlig vej for hver enkelt af os.
Så vælg den vej du ønsker at gå og husk at nyde hver eneste skridt på turen :-)

"Keep your attention to what you want ,instead of what you don't want"
Amanda Barton
Klik her for at få dit eget GoMINIsite